Grönahills väderkvarn                                               Hem

Byggnadsåret är ovisst. Obekräftade uppgifter vill göra gällande att hon byggdes

i samband med enskiftet. År 1855 är åbon Lars Olsson ägare till hemmanet Grönby 31

på vars ägor väderkvarnen står. År 1865 övertog sonen Hans Olsson hemmanet.

År 1893 blev Nils Theoder Persson ägare till hemmanet Grönby nr 31

och Grönahillsmöllan...., som hon nu kanske kallades för.

Under första världskriget blev möllan så skröplig att någon reparation

inte längre var lönande och revs därför 1918.

                                                   Våren 2011