Hans Olssons Mölla nr 16                                            Hem

Möllan var typ holländare och byggdes av Hans Olsson.

I "Utdrag af Domboken, hållen wid Lagtima Höste Tinget med Wemmehögs Härad,

å Tingstället Anderslöf den 20 September 1852" ,framgår bla,

"...angående Åboen i Grönby Hans Olssons ansökning om rättighet

att å en av honom uppförd wäderqvarn

få förmala främmande spannemål mot tull...." .

Enligt utdrag av husförhörslängder framkommer att mölledrängarna skiftade ofta

på Hans Olssons mölla.

Vid Hans Olssons flyttning med familj till Lund, år 1872, upphörde möllan

Maj 2011