Grönby Väderkvarn Nr3, Mölledal                                          Hem

Väderkvarnens, platsens, historia går tillbaka långt in på den danska tiden.

Man finner även möllan inblandad i den sk "möllestriden" i Anderslöv år 1824.

Utdrag ur släktböcker, bla ".....skräddaren Lars Nilsson i Sörby,

strax efter påsk innevarande år förde 2:ne säckar säd till förmalning i Grönby qvarn,

der han måste vänta på förmalning en hel månad....".

Åren 1854 - 1872 är frågetecken beträffande driften.

Under dessa år finns varken möllare eller möllesvenner noterade.

År 1872 finns mjölnaren Rasmus Andreasson på kvarnen.

Han var född i Svenstorp år 1845 och gift med Botilda Mårtensdotter, född i Anderslöv år 1847.

Jöns Nilsson som kom till kvarnen från Lilla Beddinge år 1880

tillsammans med hustrun Johanna Larsdotter,

lämnade kvarnen 3 år senare och var den siste mjölnaren på Mölledal.

  

  

Våren 2011