Mölledagen 1 juli 2012             Hem

      Ett trettiotal personer besökte Möllan under

            denna dag, då såväl sol som blåst var växlande.

            Egon Melin och nya styrelsemedlemmen, Helena Nylund,

            bjöd på uppskattad guidning.