Foto Möllebilder

Grönby-/ Möllebilder                    Hem   

Spelmanshuset Wildt                           Spelmännen Olof Wildt och Per Hansson

spelade hela dagen, 30 maj 1890,

då Möllans vingar kom på plats.

Grönby kyrkogård                         Möllesven Carl Billkvist 1918

Möllegården innan 1917 och branden                     Möllan med motorhuset

Nya möllarebostaden 1945                         Sista möllareparet, Anna o Oscar Book

Oscar Book byggde bostaden med rivningstegel från ett av Havgård tillhörigt stathus

vid Mobjer intill Stattorp.

Detta tegel har tillverkats vid Havgårds Tegelbruk.

Oscar transporterade teglet med rullebör..... (Gummihjul....?)

 

Slutet 1940-talet

Dotterdottern Kerstin Alexandersson - Johansson och brorsdottern Christina Book-Hansson

Möllan omkring 1950

Omkring 1970

Möllaren Oscar Book med sina Möllor

Möllan 1970

Möllan 1975

Besök i Möllan

Bottenvåningen

          Mölledrängens klädgalge......                .. och klädkista i mölledrängkammaren...

        Möllegången, leverans/ hämtning            Tändkulemotor Nr 220156 typ 81

25 hk - 500 varv/ min

Skandiaverken Lysekil Sweden

         Drivmekanism - koppling motor/kvarn                  Gamla axeln till vingarna

           Utsädeharpa

          Fotloftet (1:a vån)

Tranportörer

       Bron (2:a vån)

Säckning av mjölet                 

       Kvarnloftet (3:e vån)     

        Grovmalningskvarn, gjuten sten                 Finmalningskvarn, "fransk natursten"

        Ringkaret, utloppet för mjölet                           Drivaxlen genom Möllan

Hissloftet (4:e vån)

        Transportsystem av säckarna....................................... genom kvarnens våningsplan........

         Hättan (5:e vån)                                       

         Vingarnas drivaxel                                              Bromsbacken till höger

       Drivningen till Hissloftet              Se vidare "Så fungerar en mölla"