Mölledagen 3 september 2011    Pressen...      Hem

Ett trettiotal mölleintresserade mötte upp i det fina höstvädret.

Och pressen var här........                                                                                   Artikel TA pdf

Ordförande Egon Melin hälsade alla välkomna.

Eric Mårtensson berättade om gångna mölletider och mölleföreningens tillkomst.

Åhörarna njöt av medhavd kaffekorg och köpte lotter med fina vinster

Och möllefolket är här......

Träffen avslutades med nöjda besökare som ser fram emot ett spännande år 2012 för Möllan!