Prästamöllan Hem

En ofta glömd mölla är Prästamöllan som byggdes omkring 1760

i Prästgårdsparken.

Det var en låg trevåningsmölla av typ holländare.

Möllan var avsedd att i första hand förse boende och

djuren på gården med olika typer av krossad och mald spannmål.