Prästamöllan                                                                 Hem

  En ofta glömd mölla är Prästamöllan som byggdes omkring 1760

  i Prästgårdsparken.

  Det var en låg trevåningsmölla av typ holländare.

  Möllan var avsedd att i första hand förse boende och

  djuren på gården med olika typer av krossad och mald spannmål.