Aktuellt 2018

 

April                            Årsmöte i Grönby Församlingshem

18                              Handlingar per mail till medlemmar.

                                   Ev avsaknad - kontakta Gert Nilsson


Maj                             Möllan öppnas på begäran.

  1                               Välkommen att kontakta oss.


Juni                             Översyn och justering av Vingar.

                                    Hisselektra AB, Mickes Bygg AB

                                    Och diverse arbeten av medlemmar.

Juli                   Möllans Dag

  1                    Kl 13.00 -16.00 Möllan öppen. Utställning.

                        Välkomna!

Oktober

Efter en strålande sommar har Möllan nu gått i ide för säsongen

      Axeln i löpstenen

Uppmurken dörr                 ersatt tillsvidare med osb-skiva

Förutom på Mölledagen har Möllan öppnats vid förfrågan från intresserade,

såväl enskilda besök som grupper. Ca 200 besökare har det blivit.

Och lite bidrag till Möllans underhåll har vi fått för beväret …. behövligt!

Vår hemsida har ca 800 träffar per månad.

Årets underhållsarbete har tilldelats Vingarna, se ovan. Kilarna har kontrollerats

och justerats. Löpstenen har fått nytt fett, typ mineral. Tidigare skogssniglar...

En rötskadad dörr till Bron har spikats igen. En elegant osb-skiva täcker tillvidare.

2019 års stora utmaning/ambition är att byta allt virke till Bron, såväl däck som omfång.

Detta är nödvändigt för att kunna ha en öppen Mölla för alla - dessutom höjs

omfånget för att uppfylla gällande normer med krav på säkerhet.

Regionmusem Skåne kommer att medverka i projektet.

Under året har vi övergått till mailutskick för information/ medlemsavgift/ bidrag.

Till de som saknar mail skickar vi per post.

Har vi missat någon - kontakta oss!

Vi behöver ert deltagande för att täcka fasta kostnader för såväl

bank som försäkring.

Möllans bankgiro är 234-1832. Glöm ej - märk avsändare - namn och adress!

OCH -vi söker fler som vill engagera sig i Mölla - påverka - guida!

Tack för er medverkan! Vi behöver er!

December

Skånes Hembygdsförbund besöker Möllan.

Ett uppskattat besök av alla.

                                             Helena Nylund                  Gert Nilsson                  Roger Larsson

                                              …………………………………….      Möllan          ……………………………….


                                                                        Pia Sander              Sven Jensén                     Madeleine Brandin

                                                                       ………………….  Skånes Hembygdsförbund   ……………….