Aktuellt 2019

April

25

Kl 18.30

Maj
 8

Juli
 7

Årsmöte i Grönby Församlingshem.

Handlingar per mail till medlemmar.

Ev avsaknad - kontakta Gert Nilsson.

Välkomna!

Besked från Länstyrelsen - Möllan
kommer inte att tilldelas bidrag för renovering av Bron. 
Möllans framtid är därmed oviss.

Årets Mölledag
Möllan öppen kl 13 - 16
Utställning/ bilder/ guidning
Försäljning av Möllans sista minnesnålar!!
Vingarna är under reparation. Klara under

augusti då de snurrar igen!