Hem

Aktuellt/ Nyheter

2011

Framöver kommer nu vår hemsida kontinuerligt att uppdateras med såväl aktuellt som historik.

-Januari

Brian Horsfield, boende i Kalifornien USA, besökte vår landsända Skåne 2009 och 2010. Brian blev så intresserad att han och hustrun bestämnde sig för att bli medlemmar i vår förening. Nu har Brian gjort ( och vidareutvecklar) en mycket intressant kartläggning över de skånska möllorna. Se länk under "Intressanta länkar".

Vi tackar Brian för detta.

- Februari  

Hemsidan uppdaterad med historiken om möllorna i Grönby

- Mars

Tisdagen 8:e "Lunchvisning"/ test av hemsidan på "storduk" - Anderslövs Gästgivaregård.

- April

- Maj 

Lördagen 28:e . Möllan öppnar för säsongen.

Nytt - en cd med kortfattad historia kommer att finnas tillgänglig att köpas. 50:- som oavkortat går till möllans bevarande. Cd:n kommer även att finnas tillgänglig för köp hos en av våra sponsorer, Anderslövs Gästgivaregård. Cd:n läses via pc!!!!!!

- Juni

Vår nya hemsida som öppnades i juni 2010 firar "Ettårs jubileum"! Vi tycker succé! 3698 besökare! Förutom från Sverige, så är det besökare från hela världen, USA, Danmark..... Och även från såväl Ryssland, Tyskland, Kina, Ukraina....... Bra reklam för vår byggd med alla våra intressanta länkar!!!!

Flera skolar har terminsavslut/ aktiviteter och förlägger ofta sina besök till Möllan.

 

Ankomst - förväntasfulla elever från Anderslöv

Ordf Egon Melin hälsar välkomna och berättar om Möllans historia.

 

Ett varmt tack från eleverna!

- Augusti

Styrelsen har startat upp ett projekt "Vingprojekt 2012".  med att få vingarna att snurra igen på Möllan. Mål - klart sommaren 2012.

Nytt rekord för vår hemsida - nu mer än 500 besökare per månad!!

- September

Skolbesök igen. Den 6:e och 7:e besöktes Möllan av skolklasser från Liljeborgsskolan i Trelleborg.

  

Bussen anländer med förväntansfulla elever.

  

Egon Melin hälsar elever och lärare välkomna. Roger och Sven-Erik fixade guidningen i Möllan, där eleverna fick besöka alla våningsplanen och information om hur en mölla fungerar. Inklusive smörjniningen av kronhjulets lager med skogssniglar...

  

Intresserade elever utforskar en historisk och intressant arbetsplats.

Möllan stängs efter en givande och stimulerande säsong med mycket aktiviteter och stort besökareantal.

Hemsidan håller intresset i besökarna - nu är "500-nivån" permanentad....!!!

- November

Hemsidan håller intresset i besökarna - nu är "600-nivån" permanentad....!!!

Se "Vingprojekt 2012"

- December 

Totala antalet besök 2011 på vår hemsida blev 5 475!

Sidan fick 1 675 besök under 2010 efter öppnandet under juni månad.

Sidan, med Möllan i centrum, beskriver även de unika omgivningarna!

- 2012

- Februari

En cd/pdf som kortfattat beskriver möllans historia och funktion finns att beställa och/ eller att ladda ner. Lämpligt studiemateriel för skolor som informerats.

- Mars

Pengar på kontot från Trelleborgs Kommun och Leader Söderslätt - ETT STORT TACK - för att följa lagd plan för Möllans underhåll och uppstart av vingarna. Arbetet pågår.

- April

Arbetet med färdigställandet av "Vingprojektet" pågår för fullt, liksom renovering av fönster och fasad.

- Maj

Möllan öppnar för säsongen under lör-/söndagar

- Juni

"Trelleborg Till Tusen", 3:e juni

 

Ordföranden Egon Melin har fått upp skylten "Hållplats". Första bussen anländer......

En glad chaufför gillar inte blåsten......, ser framemot fler resenärer.....

- Juli

Stort besökareantal under månaden.

Bla besöktes Möllan av våra medlemmar ifrån Kalifornien

Brian och Lovanne Horsfield       - tillsammans med medlemmar i Mölleföreningen

Brian skriver i gästboken

- September

Möllan stänger för säsongen, men öppnas vid önskemål.

Kontakta Roger Larsson      0410 - 280 40

                 Egon Melin            0410 - 280 23

- Oktober

Se "Vingprojekt 2012"