Projekt "Hättan 2016"                               Hem

Projektet startar upp under oktober med färdigställande under november.

Antagen entreprenör är MMK TAK AB, Blentarp. www.mmktak.se

Arbetet utförs under antikvarisk medverkan av Regionsmuseet Kristianstad, www.regionmuseet.se

Intressant information och bilder kommer att visas här!


Tyvärr har projektet blivit försenat med anledning av den intensiva regnperioden.

Föreningen har ansökt och vädjat om förlängning för genomförandet av projektet

hos den största bidragsgivaren Länsstyrelsen. Fick ej accept.


2016-11-09

Projektet kommer att begränsas till att åtgärda de akuta problemen

med anledning av detta.


2016-12-19

Projektets start framflyttat till våren 2017


2017-04-06

Våren är här och i dag tidig morgon påbörjades reparationerna.

Dagen till ära bjöds det på knake!

2017-06-19

Sommaren är här!

Hättan är klar! Vingarna klara för drift!

Endast lite efterjusteringar kvarstår i årets projekt!

Välkomna till årets Mölledag 2 juli, kl. 12-16

   

December

Skånes Hembygdsförbund besöker Möllan.

Ett uppskattat besök av alla.

                                             Helena Nylund                  Gert Nilsson                  Roger Larsson

                                              …………………………………….      Möllan          ……………………………….


                                                                        Pia Sander              Sven Jensén                     Madeleine Brandin

                                                                       ………………….  Skånes Hembygdsförbund   ……………….