Förord                                           Hem


Till boende i Grönby med omnejd och Möllevänner!


Det finns en kulturskatt i form av en välbevarad Mölla i Norra Grönby

- väl värd med att fortsätta vårda och bevara.

Till detta finns det en mölleförening som äger och och

förvaltar denna Mölla.

Vi är dock beroende av allt stöd vi kan få, även Ditt.

Om Du inte deltar aktivt så är ett ekonomiskt

stöd i form av ett medlemskap i föreningen alltid välkommet.

Det kostar bara 100 kronor per medlem och år.

Företag som sponsrar presenteras på vår hemsida.

Våra medlemsavgifter och sponserbidrag skall täcka den dyra försäkringen, websida och kuvert/ frimärken

samt smärre underhåll på Möllan.

Allt övrigt är ideellt.

Alla större reparationer måste vi söka bidrag för och här ställer ofta kommun, länsstyrelse,

fonder och företag i anknytning till orten upp med ekonomiskt stöd.

Så är Du inte redan medlem -

gör slag i saken -  stöd ett kulturarv med ett medlemskap i föreningen.

- Sätt in ert bidrag på vårt bankgiro 234-1832 redan i dag.

Glöm inte att ange namn och adress. Och gärna emailadress.

- Extra bidrag emottages givetvis också tacksamt.

- Skänk gärna ett medlemskap till en vän eller bekant.

- Besök vår hemsida och håll Er uppdaterade om Möllan

och händelserna omkring.


Norra Grönby 25 april 2019


Styrelsen
December

Skånes Hembygdsförbund besöker Möllan.

Ett uppskattat besök av alla.

                                             Helena Nylund                  Gert Nilsson                  Roger Larsson

                                              …………………………………….      Möllan          ……………………………….


                                                                        Pia Sander              Sven Jensén                     Madeleine Brandin

                                                                       ………………….  Skånes Hembygdsförbund   ……………….