Möllans historia                                           Hem

För ett par hundra år sedan fanns det en vindmölla nästan i varje by på den skånska slätten.

Dit for bönderna med häst och kärra för att mala säden. På grund av bristande lönsamhet,

eldsvådor och stormar har de försvunnit en efter en. År 2003 fanns det 97 st holländare i Skåne. 

4 st av dessa var byggminnesförklarade.

Längs vägen från nuvarande Grönby till Lemmeströ låg det 6 st vindmöllor. 

Kvarnrörelsens historia uppe i Grönby Kratt sträcker sig tillbaka till 1860-talet.

Då flyttades nämligen på initiativ av möllaren Nils Jeppsson en liten mölla av holländsk typ hit från Minnesberg.

Platsen var 50 m norr om nuvarande möllan. Hon var emellertid alltför liten

och redan efter några decennier räckte hon inte längre till.

Kvarvarande möllan, "Krattamöllan", byggdes under drygt ett års tid, 1889-1890. Foten utfördes av murare Lind.

Sex eller sju snickare reste själva kvarnen under ledning av möllebyggaren Lars Larsson i Anderslöv.

Det mesta gjordes i ek, som höggs i Slätterödsskogen. Stenarna köptes från Kvarnstensfabriken i Malmö.

Den förste möllaren, Nils Jeppsson (1890-1911), drev kvarnen till sin död 1911.

Hans son, Kristen Nilsson (1911-1917), fortsatte driften till 1917. Efter att möllebostaden brunnit ned,

sålde han möllan till handlande Olof Larsson, (1917-1918), som redan året efter överlät den

på möllaren Anders Olsson (1918-1942). Denne fortsatte driften till 1942,

då möllaren Oskar Book (1942-1970) tog över.

I mitten av 1920-talet installerades en råoljemotor för att driva kvarnen vid svag eller ingen vind.

1953 ersattes denna av en starkare motor. År 1958 tog denna motor över som enda drivkraft.

Vid stormen 1967 fick möllan så stora skador att driften lades ned.

Efter några års förfall tog Märta Whitfield initiativet att rädda möllan.

Den 11 januari 1970 stiftades Norra Grönby Mölleförening för att restaurera och bevara möllan.

Möllaren Oskar Book och hans hustru Anna skänkte möllan med tillhörande mark

till Mölleföreningen senare samma månad.

Restaureringen genomfördes med sakkunnig hjälp av möllebyggaren Nils Bromée och Oskar Book.

Möllan fick b.a. nya fönster, axel och möllebrygga. De nya vingarna, i lärkträd, kom på plats den 17 maj 1973.

Intressant historia, se

-Utdrag från "Möllarna i Vemmenhögs Härad genom tiderna", Egon Prahl 1994