Så fungerar en mölla                 Hem

Möllans bottenvåning och fem våningsplan

Bonden kör in med häst och kärra genom porten på den kullerstenbelagda passagen.

Innan 1939 tog möllaren betalt genom tull - betalning i natura.

Tex för "Krossning" kunde priset vara 4 kilo till Möllaren för 100 kg.

Jutesäckarna med säd hissas upp från kärran till fotloftet,

där de vägs och märks med bondens namn och hur de skall behandlas.

Senare hissas säckarna upp till kvarnloftet och töms i "bingen".

När vinden får kvarnvingarna att snurra, överförs kraften från vingarnas axel

till en vertikal stock som går ner till kvarnloftet.

Här kopplas kvarnstenarna in med hjälp av kugghjul. Säden i "bingen" skakas

då ner i mitten på övre kvarnstenen, som roterar, medan den undre stenen ligger stilla.

Rotationen får säden att matas ut mellan stenarna, där den mals till mjöl.

Mjölet kommer ut mellan stenarnas ytterkanter och de bräder som finns runt kvarnstenarna och

matas in i träkanaler, sk tudrar, som går ner till våningen under,

där mjölsäckarna hänger.De korn som ej mals helt siktas bort från mjölet och mals igen.

När säckarna är fyllda vägs de, märks,och ställs undan till kunden

tills kunden kommer för att hämta.